HANKEKUVAUS

Väitöstutkimukseni raportointivaihetta vuonna 2021 rahoittaa Työsuojelurahasto. Tästä voit lukea kuvauksen tutkimushankkeesta. Toimijuuden kehityksen dynamiikkaa ja arkea... Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan aikuisen kehityksen dynamiikkaa monimuotoistuvan ja jatkuvan oppimisen kontekstissa. Opiskelun ja oppimisen monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että opiskelu tapahtuu pääosin etäyhteyksiä hyödyntäen (artikkelit II ja III). Yhden osatutkimuksen (artikkeli I) kontekstina on oppilashuollon työntekijöiden työnohjaukselliset keskustelut. Tutkimus... Continue Reading →

AVOIN TILA JA YMPÄRISTÖN OSIIN KIINNITTYMINEN VERKKO-OPINNOISSA JA POHJOISISSA YMPÄRISTÖISSÄ

(Tällaisia mietteitä oli väitöstutkimuksen äärellä vuonna 2017. Poikkeuksellisesti tälle konferenssireissulle lähti myös puoliso ja vauva mukaan.) Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisopiskelijan arjen rakentumisen haasteita verkko-opetuksen kentällä.  Esittelen kaksi käsitettä, 1) avoin tila ja 2) ympäristön osiin kiinnittyminen, joiden avulla voidaan kuvata ja tutkia yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisia opetuksen ja kasvatuksen tilanteita. Tässä esityksessä (Kasvatustieteen päivillä 2017) keskitytään... Continue Reading →

Osallisuus, toimijuus ja koetut mahdollisuudet

ABSTRAKTI Kun kuvaamme jotakin asiaa tai ilmiötä omassa elämässämme, tuotamme samalla myös perusteluja toiminnallemme (tai ei-toiminnalle) ja selityksiä tapahtumille. Kuvauksemme antaa myös enemmän tai vähemmän vihjeitä asioille antamistamme merkityksistä, tilanteessa näkemistämme mahdollisuuksista tai mahdottomuuksista – laajemmin siitä, millaisena jäsennämme osallisuutta ja toimijuutta kulloisellakin elämisen näyttämöllä. Esityksessä (Kasvatustieteen päivillä 2016) kuvaan tutkimuksen osaa, jossa tarkastellaan, millä... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑