AVOIN TILA JA YMPÄRISTÖN OSIIN KIINNITTYMINEN VERKKO-OPINNOISSA JA POHJOISISSA YMPÄRISTÖISSÄ

Talvi.kuva

(Tällaisia mietteitä oli väitöstutkimuksen äärellä vuonna 2017. Poikkeuksellisesti tälle konferenssireissulle lähti myös puoliso ja vauva mukaan.)

Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisopiskelijan arjen rakentumisen haasteita verkko-opetuksen kentällä.  Esittelen kaksi käsitettä, 1) avoin tila ja 2) ympäristön osiin kiinnittyminen, joiden avulla voidaan kuvata ja tutkia yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisia opetuksen ja kasvatuksen tilanteita. Tässä esityksessä (Kasvatustieteen päivillä 2017) keskitytään erityisesti verkko-opetuksen kysymyksiin ja opiskelijoiden arjen tutkimukseen (conduct of everyday life).

1) Avoin tila tarkoittaa kullekin toimijalle sopivan kokoisen tilan jättämistä vuorovaikutuksessa (Hyyppä 2014; 2016; Soini 2018). Tila on dynaamista, ja tukeakseen toimijuutta, se ei voi olla vain loputonta vapaata tilaa, vaan sillä on oltava rajat (vtr. pedagoginen paradoksi). Rajat syntyvät toisaalta omista taidoista ja osaamisesta, toisaalta riittävän lähellä olevasta tuesta (lähikehityksen vyöhyke). Sekä tutkimuksen että opetuksen näkökulmasta on kiinnostavaa tarkastella, mitä on missäkin tilanteessa oppimisen ja kehityksen kannalta optimaalinen avoin tila kenellekin? Millaiset käytänteet tukevat oppijan toimijuutta?

2) Ympäristön osiin kiinnittyessä oppija muodostaa toimintajärjestelmän tulosten saavuttamiseksi ja edetäkseen kohti uusia toimintamahdollisuuksia (Järvilehto 1995). Tavoitteet ohjaavat kiinnittymistä, ja lisäksi ympäristön osiin kiinnittyneenä syntyy uusia tavoitteita. Perinteisissä asetelmissa on voinut raahautua aamulla kouluun tai työpaikalle, fyysisesti toiseen ympäristöön (toiselle elämisen näyttämölle). Tämä pakottaa kiinnittymään asiaan kuuluviin sisältöihin ja jättämään taakseen monia asioita, joihin vielä hetki sitten kotona oli kiinnittyneenä. Lisäksi koulussa tai työpaikalla on ympärillä ihmisiä ja erinäisiä virikkeitä, vaatimuksia ja velvoitteita, jotka osaltaan auttavat tässä. Miten tämä kiinnittyminen toteutetaan verkko-opetuksessa? Millaiseksi opiskelijan arki (Conduct of everyday life) muotoutuu ja millaista itseohjautuvuutta tavoitteiden saavuttaminen vaatii? Millaiset asiat auttavat tai vaikeuttavat opiskelijan kiinnittymistä opintoihin? Miten moderni teknologia muuttaa liikkumista elämisen näyttämöiden välillä?

Esitys Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 2017

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: