JULKAISUT JA ESITELMÄT

AJANKOHTAISTA / UUSIMMAT

UUSIN ARTIKKELI: Peltola, M. (2022). Toimijuuden dynamiikka ja limittyvät osallisuudet etäarjen kudelmassa. Psykologia 57(5–6), s. 427–432. Final draft -versio on luettavissa täällä.

ESITYS OPI-päivillä Oulussa 4.2.2023 otsikolla “Tihentyvän arjen tasapainoilu kasvatuksen ja opetuksen arjessa”. Katso kaikkien luennoitsijoiden ja puheenvuorojen esittelyt täältä.

Peltola, M., Keskitalo, P. & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.). (2019). Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Pohjoissaamenkielinen käännös (Äärelä-Vihriälä, Keskitalo & Peltola, 2022) löytyy täältä: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3541-7 

Artikkelit

Peltola, M., Suorsa, T., & Silvonen, J. (2022). ”Opinnot ikään kuin leijuvat olohuoneessamme”: Etäopiskelijan arki oppimisen ja kehityksen ympäristönä ja neuvottelun paikkana. Aikuiskasvatus, 42(3), 184–197. https://doi.org/10.33336/aik.122021

Raetsaari, K., Suorsa, T., Peltola, M. & Muukkonen, H. (2022) To intervene or not? Professionals’ relation to early school leaving in Finnish general upper secondary education. Nordic Psychology, https://doi.org/10.1080/19012276.2022.2103726

Peltola, M., Suorsa, T. & Silvonen, J. (2021). ‘I Try to Remember That This Is Temporary’: Continuous Balancing in Remote Students’ Everyday Life. Hu Arenas. https://doi.org/10.1007/s42087-021-00247-6

Peltola, M. and Suorsa, T. (2020). University studies in the adjacent tab: dimensions of students’ agency and everyday life in the rural north of Finland. Education in the North, 27(2) pp. 92–105. https://doi.org/10.26203/3w82-8n53

Peltola, M., Suorsa, T., Karhu, J., & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus, 40(2), 127–138. https://doi.org/10.33336/aik.95453

Peltola, M. & Länsman, U. (2019). Monimuoto-opinnot opiskelijan arjessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 155–173). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Peltola, M. & Suorsa, T. (2019). Sosiaalinen ja materiaalinen tila kasvatusvuorovaikutuksessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 97–110). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Keskitalo, P., Äärelä-Vihriälä, R. & Peltola, M. (2019). Johdatus saamelaiseen varhaiskasvatukseen – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. Teoksessa M. Peltola, P. Keskitalo & R. Äärelä-Vihriälä (toim.), Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa (s. 21–29). Acta Universitatis Ouluensis F13. Oulu: Oulun yliopisto.

Konferenssiesitykset, abstraktit ja esitelmät

Peltola, M. & Ylitapio-Mäntylä, O. (2022). Monimuotoiset yliopisto-opinnot ja aikuisen tihentyvä arki. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä.

Peltola, M. (2022). Opiskelijan oppimiselle ja toimijuudelle avautuva ja rajautuva tila. Esitys OHOSKE-hankkeen Yhdessä ohjaamaan! -seminaarissa 8.9.2022.

Peltola, M. (2022). Ohjaus opiskelijan toimintamahdollisuuksia laajentamassa. Blogikirjoitus OHOSKE-hankkeen blogissa Syyskuussa 2022.

Peltola, M., Suorsa, T. & Silvonen, J. (2020). Etäopiskelijan lähikehityksen vyöhykkeellä – kuinka ohjata opintoja kestävästi? Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä.

Peltola, M. & Raetsaari, K. (2020). Perusteltu arki ja merkityksellinen ohjaus. Luento. OPI-päivät, Pohjois-Suomen opettajapäivät, 31.1.2020

Peltola, M. & Raetsaari, K. (2020). Taitoja vai arkea? Ohjaus opettajan työssä. Luento. OPI-päivät, Pohjois-Suomen opettajapäivät, 31.1.2020

Peltola, M. & Silvonen, J. (2019). Open space in counselling and guidance. IAEVG-konferenssi, Career Guidance for Inclusive Society, Bratislava. https://iaevgconference2019.sk/keywords/open-space/

Peltola, M. (2018). Avoin tila lähikehityksen vyöhykkeellä. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Tampereella 2018.

Peltola, M. (2018). Practice of open space in the zone of proximal development and professional agency. Presentation in a workshop: Cultural-historical activity theory (CHAT), Oulu.

Peltola, M. (2018). Practice of open space in interaction and education. Abstrakti ja esitys. UArctic congress 2018, Oulun yliopisto & Helsingin yliopisto, 5.9.2018.

Peltola, M. (2017). Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen opetuksessa ja kasvatuksessa. Esitys. Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt: Tutkimussymposium, Oulu 13.12.2017.

Peltola, M. (2017). Avoin tila ja ympäristön osiin kiinnittyminen verkko-opinnoissa ja pohjoisissa ympäristöissä. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä 2017.

Peltola, M. (2016). Avoin tila vuorovaikutuksessa. Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 8: Kokemuksen käsite ja käyttö, Tampere 3.–4.11.2016.

Peltola, M. (2016). Agency, participation and practice of open space. Abstrakti ja esitys, 7th Nordic ISCAR International Society of Cultural-historical Activity Research, Helsingör, Tanska.

Peltola, M. (2016). Osallisuus, toimijuus ja koetut mahdollisuudet. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Turussa 2016.

Peltola, M. (2016). Huolipuhe ja osallisuus. Huolipuhe oppilashuollon ammattilaisten ohjauskeskusteluissa. Esitys Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteisessä symposiumissa 25.1.2016.

Peltola, M. (2015). Participation and professional agency – systemic and subject-scientific approach: Open space and practice of everyday living. Presentation in a workshop: Technology and the Practice of Everyday Living, Roskilde, Tanska, 9.–11.12.2015.

Peltola, M. (2015). Osallisuus ja ammatillinen toimijuus: Huolipuhe oppilashuollon ammattilaisten ohjauskeskusteluissa. Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Vaasassa 2015.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: